BİZCE TASARIM BİR PROBLEM ÇÖZME İŞİDİR.

Her yeni gelen tasarım projesinde genelde karşı taraftan iki kelimeyi çok duyarız. Bizden istenilen öncelikle “farklı” ve “güzel” bir çalışma yapmamızdır. Fakat tasarım; güzellik ve farklılıktan önce, amacına uygun ve işlevsel olmalıdır. Bu da sonuca ulaşmak için bir strateji belirleyerek doğru kararları alabilmek yani, spesifik bir probleme çözüm üretmektir.

Tasarım alanında problemler için belirlenmiş bazı formüller her zaman işe yaramayabilir. Yaratıcılık ve işlevsellik kadar, problemin bileşenlerini tanımak da çok önemlidir. Bu yüzden biz tasarım yaparken somut gerçekler dışında farklı bakış açılarına ve bazen de içgüdülerimize güvenir, problemlerin farklı çözümleri olabileceğini biliriz... BİLİRİZ DE BiZ N’APARIZ?